Archief

Aankomende producties

Producties


"Er stond een piano in ons huis. En erachter zat mijn moeder. Daar leerde ze me het plezier van zingen en hoe ik altijd nieuwsgierig kon zijn," aldus artiest Wende. Het was tijd voor een experimentele, muzikale zoektocht waarvoor Wende teruggaat naar waar het allemaal begon. Bij de piano. En bij Oerol.

Lees meer


DE WILDERNIS

Wende & Theater Oostpool

‘’Misschien schuilt in de wildernis wat ons verbindt: een kort leven in al z’n grilligheid, tederheid en schoonheid dat het verdient om vol geleefd te worden. De Wildernis is een ode aan de nieuwsgierigheid, voor wat er onderhuids woekert in ons mensen: De dingen die niet gezegd worden, het zwijgen, de verborgen verlangens, de geheimen die soms generaties lang levens bepalen, de schaduwkant die we allemaal in ons hebben en vaak te eng vinden om er heen te gaan.’’

Lees meer

Stichting de Wildernis

Het dagelijks bestuur van Stichting de Wildernis bestaat uit Wende Snijders en Wouter Van Ransbeek (artistieke leiding) en Ulrike-Bürger-Bruijs (zakelijke leiding).

Het bestuur bestaat uit Monique Busman (voorzitter), Ide Koffeman, Sharita Boon en Ronald Ockhuysen.

Het salaris en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de directieleden wordt vastgesteld door het bestuur, met inachtneming van de huidige wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). Leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed. Bekijk hier het bestuursreglement.

We hanteren de Cao Toneel en Dans en er wordt gewerkt volgens de Governance Code Cultuur.

Wij onderschrijven de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.

Site by Alsjeblaft!